• Jette Blem Ibsen den 06-07-2018
  Årsberetning fra skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen, juni 2018
   
  Skolen har fundet sit fodfæste efter sammenlægningen af flere afdelinger til en samlet skole. Vi ønsker at inddrage byen også i vores udvikling af skolens udemiljø m.v.
   
  Udemiljøer: En stor indsats fra skolebestyrelsens side har medført, at skolen har fået en bevilling til at gøre skolens udearealer bedre (dræning m.m.). Der bliver arbejdet med at søge fondsmidler, så der kan sættes et større, samlet projekt i gang. Vi er ved at få lavet dræning, vi får i løbet af sommerferien to multibaner samt en kunstgræsbane i forbindelse med der drænes.
   
  Færdsel: Vi har også lagt pres på det politiske niveau, så der er givet midler til at gøre forholdene omkring skolen en smule bedre. Der har været fokus fra skolebestyrelsen på dette område. Der arbejdes i BRK regi med at gøre området omkring skolen mere trafiksikkert.
   
  Madskoler: Vi glæder os til at disse kommer i gang. Vi har brugt en del tid på arbejdet hermed. Vi glæder os til det fantastiske madmiljø, herunder spisesal med plads til 250 spisende. Projektet sendes i udbud uge 46 à 49 /2018. Byggeriet påbegyndes uge 21/2019 og løber resten af året ud. Madskolen forventes færdig d. 1. januar 2020.
   
  Læringsmiljøer: Projekt vedr. udarbejdelsen af disse er ved at være i sidste beslutningsfase. Der skal udarbejdes endelige planer, disse sendes i udbud.
   
  Der er blevet ansat ny mellemleder
   
  Økonomi og ikke mindst rammerne til at drive skole for har fyldt meget. Skolebestyrelsen savner råderum.
   

   
  / vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 26. juni 2018, fremlagt på skolebestyrelsens årsmøde samme aften v. næstformand Mie Petersen
   
   
   
 • Jette Blem Ibsen den 04-07-2018

  Gratis temaaften for forældre til ordblinde børn

  Onsdag den 26. september kl. 18.30-21.00 - Se vedhæftede program.

   
 • ikon
  Jette Blem Ibsen den 25-06-2018

  Der skal laves legepladser - og allerede fra denne uge begynder store maskiner at køre rundt på området ved biblioteket.

  Fra næste uge vil der også være maskiner for enden af indskolingen (OBS Slusen/SFO).

  Der er sat minestrimler op, som skulle holde børnene væk fra maskinerne. Men hold ekstra øje med børnene.

  Hilsen
  Teknisk Service
   

Besøgstæller

107456